Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2012

Μικρές= Επίθετο - μικρός, -ή/-ά, -ό. Ο περιορισμένος ως προς το μέγεθος,τις διαστάσεις,  τον όγκο, την επιφάνεια.  Ως προς την ηλικία ο νεαρός. Στην χρονική διάρκεια ο σύντομος. Στην γραφή ο πεζός λόγος αλλά και μεταφορικά ο ασήμαντος.Στιγμές= Ουσιαστικό. Μικρό χρονικό διάστημα. Η κατάλληλη  ευκαιρία. Περίσταση με συγκεκριμμένα χαρακτηριστικά....= Αποσιωπητικά. Σημείο στίξης που αποτελείται από τρεις τελείες και φανερώνει διακοπή της φράσης είτε από συγκινησιακή αιτία, είτε επειδή τα υπόλοιπα είναι ευνόητα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου